Ing.arch. Josef Myslivec
člen Obce architektů a Českého svazu stavebních inženýrů

členství v České komoře architektů od roku 1991
číslo autorizace: 00634
na vlastní žádost ukončeno k 1.1.2003počítadlo.abz.cz